Filmski abonma 2020/2021

Filmski abonma je sestavljen iz 6. filmov, enega na mesec, v
katerem so izpostavljeni največji dosežki svetovne filmske produkcije.

Program bomo določali sproti, saj želimo v kar največji meri
slediti aktualnim trendom.

Film abonma si bo lahko abonent ogledal v kateremkoli
terminu predvajanja v Kinu Trbovlje.

O naslovih filmov vas bomo obveščali preko spletne strani
http://kino.dd-trbovlje.si, elektronske pošte in Facebook profila Kino Trbovlje

FILMSKI ABONMA: Cena abonmaja je 20 EUR, plača se ob prejemu abonmajske vstopnice.

Abonenti ste k vpisu vabljeni od 5. do 30. 10. 2020.

KLUB B: Člani kluba imajo pri nakupu filmskega abonmaja popust v vrednosti 8 EUR.

INFORMACIJE: tel.: 03 56 33 481, mail: info@dd-trbovlje.si, blagajna@dd-trbovlje.si